Betaling collegegeld

 

Collegegeld

Het collegegeld wordt ineens per jaar, in vier termijnen of per maand betaald. Ieder seizoen worden in het voorjaar de opleidingskosten herzien ter grootte van het prijsindexcijfer consumenten (bron CBS).

Betaling collegegeld
Per jaar 14.210 euro
Per termijn (4 x) 3.630 euro
Per maand (10 x) 1.495 euro

De hoogte van het jaarlijkse lesgeld is gelijk voor alle onderwijsprogramma’s in het dagonderwijs. Over de gehele studie gezien, betaal je voor:

 • de 3-jarige mbo-opleiding 3 jaar collegegeld
 • de sprintopleiding mbo+ 2 jaar collegegeld
 • de tweejarige IVA-A-opleiding 2 jaar collegegeld
 • Hogeschool (hbo) IVA 3 jaar collegegeld.
  De bijdrage voor de afstudeerfase in het 4e jaar betreft de afstudeerbegeleiding. Voor de meeste studenten worden deze kosten gedekt door de stagevergoeding die een student in principe via het afstudeerbedrijf ontvangt.

Boekengeld

Naast collegegeld investeer je ook in boeken en leermiddelen.

Het is verstandig om tijdig een buffer aan te leggen voor het collegegeld. Naast de factuur voor het collegegeld ontvang je in de eerste termijn ook de separate factuur voor de leermiddelen. Let op! Eventuele bedragen via DUO worden per maand achteraf uitgekeerd.

Betaling

 • Facturering vindt plaats aan het begin van een termijn. Er zijn 4 termijnen van 10 weken. De eerste termijn start op 1 augustus.
 • Bij tussentijdse beëindiging verplicht ik mij het collegegeld van de lopende termijn alsmede eventueel openstaande boekenfacturen te voldoen.
 • Ik accepteer dat bij nalatigheid van de betaling van de facturen van IVA Business School de student de toegang tot de lessen kan worden ontzegd.
 • Het inschrijfgeld is éénmalig en moet worden voldaan binnen 7 dagen na de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Bij annulering van de opleiding vindt er geen restitutie plaats
 • Wanneer ik binnen zes weken vóór aanvang van de opleiding wens terug te komen op mijn besluit en de inschrijving annuleer, verplicht ik mij 10% van het cursusgeld van één jaar als annuleringskosten te voldoen.