Betaling collegegeld

 

Collegegeld

Het collegegeld wordt ineens per jaar, in vier termijnen of per maand betaald. Ieder seizoen worden in het voorjaar de opleidingskosten herzien ter grootte van het prijsindexcijfer consumenten (bron CBS).

Als je in 2024 start aan de IVA, bedraagt het collegegeld van onze business school:

Betaling collegegeld
Per jaar 15.220 euro
Per termijn (4 x) 3.995 euro
Per maand (10 x)* 1.675 euro

* Betalen per maand is mogelijk voor studenten die instromen in collegejaar 2023-2024 en 2024-2025

De hoogte van het jaarlijkse lesgeld is gelijk voor alle onderwijsprogramma’s in het dagonderwijs. Over de gehele studie gezien, betaal je voor:

 • de 3-jarige mbo-opleiding 3 jaar collegegeld
 • de sprintopleiding mbo+ 2 jaar collegegeld
 • de tweejarige IVA-A-opleiding 2 jaar collegegeld
 • Hogeschool (hbo) IVA 3 jaar collegegeld.
  De bijdrage voor de afstudeerfase in het 4e jaar betreft de afstudeerbegeleiding. Voor de meeste studenten worden deze kosten gedekt door de stagevergoeding die een student in principe via het afstudeerbedrijf ontvangt.

Boekengeld

Naast collegegeld investeer je ook in boeken en leermiddelen.

De eerste factuur bestaat uit het collegegeld (per jaar/termijn/maand) + boekengeld en leermiddelen.
Let op! Eventuele bedragen via DUO worden pas vanaf de maand september uitgekeerd. Het is dus verstandig om tijdig een buffer aan te leggen.

Betaling

 • Facturering vindt plaats aan het begin van een termijn. Er zijn 4 termijnen van 10 weken. De eerste termijn start op 1 augustus.
 • Bij tussentijdse beëindiging verplicht ik mij het collegegeld van de lopende termijn alsmede eventueel openstaande boekenfacturen te voldoen.
 • Ik accepteer dat bij nalatigheid van de betaling van de facturen van IVA Business School de student de toegang tot de lessen kan worden ontzegd.
 • Het inschrijfgeld is éénmalig en moet worden voldaan binnen 7 dagen na de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Bij annulering van de opleiding vindt er geen restitutie plaats
 • Wanneer ik binnen zes weken vóór aanvang van de opleiding wens terug te komen op mijn besluit en de inschrijving annuleer, verplicht ik mij 10% van het cursusgeld van één jaar als annuleringskosten te voldoen.