Betaling collegegeld

 

Collegegeld

Het collegegeld wordt ineens per jaar of in vier termijnen betaald. Ieder seizoen worden in het voorjaar de opleidingskosten herzien ter grootte van het prijsindexcijfer consumenten (bron CBS).

De hoogte van het jaarlijkse lesgeld is gelijk voor de mbo- en hbo-programma’s. Over de gehele studie gezien, betaal je voor:

  • het connectiejaar 1 jaar lesgeld
  • de sprintopleiding mbo+ 2 jaar lesgeld
  • de tweejarige IVA-A-opleiding 2 jaar lesgeld
  • de hogeschool IVA 3 jaar lesgeld. De bijdrage voor de afstudeerfase in het 4e jaar betreft de afstudeerbegeleiding. Deze ligt rond de € 2.250,-. (voor de meeste studenten worden deze kosten gedekt door de stagevergoeding die een student in principe via het afstudeerbedrijf ontvangt)

Het is verstandig om tijdig een buffer aan te leggen voor het collegegeld. Naast de factuur voor het collegegeld ontvang je in de eerste termijn ook de separate factuur voor de leermiddelen. Let op! Eventuele bedragen via DUO worden per maand achteraf uitgekeerd.

Betaling

  • Facturering vindt plaats aan het begin van een termijn. Er zijn 4 termijnen van 10 weken. De eerste termijn start op 1 augustus.
  • Bij tussentijdse beëindiging verplicht ik mij het collegegeld van de lopende termijn alsmede eventueel openstaande boekenfacturen te voldoen.
  • Ik accepteer dat bij nalatigheid van de betaling van de facturen van IVA Business School de student de toegang tot de lessen kan worden ontzegd.
  • Het inschrijfgeld is éénmalig en moet worden voldaan binnen 14 dagen na de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. Bij annulering van de opleiding vindt er geen restitutie plaats
  • Wanneer ik binnen zes weken vóór aanvang van de opleiding wens terug te komen op mijn besluit en de inschrijving annuleer, verplicht ik mij 10% van het cursusgeld van één jaar als annuleringskosten te voldoen.

Vergeet je brochure niet

Brochure aanvragen