Documentatie

De IVA werkt voortdurend aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs, de lesmethodes en de aanpak. Daarom worden de studiewijzer, het onderwijs examen reglement (OER) en de IVA-Huisregels jaarlijks en/of tussentijds herzien of aangepast. Op deze pagina staan de meest recente versies.