maandag 9 januari 2023

Interview in Automotive Magazine

In het decembernummer van Automotive Magazine kregen algemeen directeur Joan Janssens en Jasper Engel (coördinator IVA Pro) de kans terug te kijken naar 2022 en vooruit te blikken op 2023. Zo valt er o.a. te lezen over de flinke groei van de studierichting Innovation Business Management en de start van IVA Pro.

Joan Janssens: “We leven momenteel in een snel veranderende tijd. Ontwikkelingen in de wereldpolitiek hebben hun directe impact op ons dagelijks leven. Maar als ik het beperk tot onze automotive en nautische wereld, dan vindt ook daar een omwenteling plaats,” aldus Joan Janssens, algemeen directeur van de IVA Driebergen.”

Jasper Engel: “Aan de IVA Business School leiden we toekomstige ondernemers op. Onze studenten zijn vooral bezig met duurzame mobiliteit en hoe ze daar in de toekomst hun geld mee kunnen verdienen. Ze zijn zeer breed ontwikkeld. Ze zijn op de hoogte van mobiliteit, weten wat het is om zaken te doen in het buitenland, leren organiseren, maar ze krijgen ook begeleiding op het gebied van talentmanagement, zodat ze zichzelf leren kennen.”

Lees hier het volledige artikel