donderdag 1 juni 2023

Famke Verstegen wint de Geerlig Riemerprijs

Op donderdag 1 juni vond in de Spykerzaal van IVA Business School de 41ste uitreiking van de Geerlig Riemerprijs plaats. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten én docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden. De prijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.
De voorverkiezing onder studenten en docenten leverde drie genomineerden op. Uit deze genomineerden werd één kandidaat met een meerderheid van de stemmen aangewezen als de winnares van de Geerlig Riemerprijs 2023.

Famke Verstegen is de winnares
Het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds heeft met bijzonder veel genoegen het advies van studenten en docenten overgenomen. Als redenen om Famke te kiezen worden genoemd: ondernemend, betrokken, spontaan, representatief, initiatiefrijk, positief, staat altijd klaar én zet zich altijd in voor anderen. Famke is een actief lid van het IVA-beursteam en heeft in die hoedanigheid een grote bijdrage geleverd aan beurzen, voorlichtingen, open dagen en evenementen. Ook vervult Famke de rol van klassenvertegenwoordiger en helpt ze medestudenten door het geven van bijlessen. De waardering hiervoor onder de studenten en docenten is groot.

Famke Verstegen ontving de prijs uit handen van Maureen Vullings, eigenaar van Turn Key Business Events en Bas van Heertum, eigenaar van Bas Group, namens de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds, Olaf de Bruijn. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding.