Dé voorbereiding op de sprintopleiding mbo+

Connectiejaar

In één jaar

Heb je vmbo afgerond op kaderniveau of gl/tl-niveau, zonder wiskunde? Of heb je een Belgisch bso-diploma zonder 7e jaar? Doe dan een toelatingstest voor het connectiejaar. De klassen in dit connectiejaar zijn kleiner en de begeleiding is nog intensiever. Rond je dit jaar met succes af, dan stroom je door in de sprintopleiding mbo+.

Connectiejaar 1 jaar Augustus 2021
Zaterdag 29 januari 2022
09:00 - 12:00
Aanmelden open dag

Instroom connectiejaar

Je toelating in het connectiejaar wordt grotendeels bepaald door je leeftijd, vooropleiding, je intakegesprek en de uitslag van een reken- en taaltest. In het connectiejaar willen we het onderlinge leeftijdsverschil klein houden. De instroomleeftijd is daarom 16-19 jaar.
Heb je (straks) een afgeronde vmbo-kader, vmbo gl/tl zonder wiskunde, mbo-niveau 2 of Belgische bso-vooropleiding? Dan kun je instromen in het connectiejaar. Heb je een afgeronde vmbo-gl/tl met wiskunde, mbo-niveau 3 of bso met specialisatiejaar, dan kun je rechtstreeks instromen in de sprintopleiding mbo+.

Het connectiejaar is geen rijkserkend programma, dit betekent dat je in dit jaar geen gebruik kunt maken van een tegemoetkoming via DUO. 

Het connectiejaar kent in totaal 9 vakken die wekelijks in ca. 28 uren worden gegeven. We werken aan het vergroten van je kennis, maar ook aan:

 • het ontwikkelen van efficiënte studiegewoonten
 • het vergroten van zelfdiscipline
 • de ontwikkeling van een zakelijke attitude
 • huiswerkdiscipline

Clusters en vakken

 • Management
  Bedrijfsbeheer

  We bereiden je voor op het vak bedrijfsmanagement. Dit vak gaat over het zo doelmatig mogelijk beheren van een onderneming. Je krijgt kennis van kostensoorten, prijsberekening en personeelsbeleid. Aan dit vak besteden we 1 lesuur per week.

  Economie

  Centraal staat de basiskennis van Economie en Handel. Tevens wordt gestreefd naar een bewustmaking van de invloed van de economie op de directe omgeving. Aan dit vak besteden we 3 lesuren per week.

  Vakken:

  • Bedrijfsbeheer • Economie

 • Verkoop

  Bij het vak Verkoop vindt een voorbereiding plaats op het contact leggen met klanten en het leren vertalen van producteigenschappen naar klantvoordeel. Dit alles met gebruikmaking van het rollenspel. Aan dit vak besteden we 2 lesuren per week.

  Vakken:

  • Verkoop

 • Communicatie
  Nederlands

  Centraal staat hier het verbeteren van het schrijven, lezen, luisteren en spreken, waarbij de nadruk ligt op het schrijf- en leesvaardigheidonderwijs. Aan dit vak besteden we 5 lesuren per week.

  Engels

  De nadruk ligt hier op het verkrijgen van een volledige basiskennis van grammatica als ondergrond voor spreek- lees- en schrijfvaardigheid. Aan dit vak besteden we 4 lesuren per week.

  Vakken:

  • Nederlands • Engels

 • Techniek
  Algemene Techniek

  We leren je een ruime hoeveelheid natuurkundige en technische begrippen. Dit komt een jaar later goed van pas bij het vak commerciële techniek. Aan deze twee vakken wordt beide 4 lesuren per week besteed.

  Vakken:

  • Algemene techniek • Natuurkunde

 • Bedrijfsrekenen
  Bedrijfsrekenen

  Er wordt gestreefd naar het volledig beheersen van alle basisvaardigheden van het rekenen. Ook het verbeteren van het hoofdrekenen en een efficiënt gebruik van de rekenmachine komen hier aan de orde. Er volgt een verdere rekenkundige uitwerking van wiskundige activiteiten die naar voren komen bij vakken zoals economie, bedrijfsmanagement en commerciële techniek. Aan dit vak besteden we 4 lesuren per week.

  Vakken:

  • Bedrijfsrekenen

 • Persoonlijke ontwikkeling
  Persoonlijke ontwikkeling

  Getracht wordt de leerling te brengen naar voor hem of haar efficiënte studiegewoonten, waarbij eventuele “verkeerde” gewoonten worden afgeleerd. Aan dit vak besteden we, tot de kerst, 1 lesuur per week.

  Project:

  • Persoonlijke ontwikkeling

Aansluiting op mbo+

Met het connectiejaar kunnen we zorgen dat je kennisniveau aansluit op de sprintopleiding mbo+. Het aantal studenten in een cj-klas is klein en bestaat uit maximaal 25 leerlingen, waardoor we je intensief kunnen begeleiden. De coördinator van het connectiejaar speelt bij deze opleiding een belangrijke rol. Hij of zij zorgt voor de persoonlijke begeleiding en coaching van jou als leerling en is de schakel tussen jou, je ouder(s)/verzorger(s) en de IVA.

Via het connectiejaar instromen in de mbo-opleiding

Connectiejaar (1 jaar)
Mbo sprintopleiding (2 jaar)
Image

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel uur heb ik les?

  In het connectiejaar heb je ongeveer 28 uur per week les.

 • Krijg ik studiefinanciering voor het connectiejaar?

  Het connectiejaar is een IVA-opleiding en is niet rijkserkend. Voor dit programma kun je dus geen OV-kaart en studiefinanciering aanvragen. Wanneer je succesvol doorst(r)oomt naar de mbo+ sprintopleiding heb je via DUO recht op een OV-kaart. Als je boven de 18 bent wanneer je aan de mbo-opleiding begint, kun je ook studiefinanciering aanvragen.

 • Kan ik na CJ op een andere mbo-4 opleiding starten?

  Het connectiejaar is een IVA-opleiding en biedt na afronding toegang tot de IVA mbo+ sprintopleiding. Of je kunt starten op een andere mbo-opleiding ligt aan de toelatingseisen van die betreffende opleiding.

Doorstromen naar een IVA mbo-opleiding

Connectiejaar met succes afgerond? Dan stroom je door naar het 2-jarige mbo-programma.

Meer informatie over het connectiejaar?

Caspar Lecluse

Coördinator Marketing & Voorlichting